Skimmelsvamp i hjemmet

3601

SkimmelsvampDer findes flere arter af skimmelsvamp i naturen, hvor de er en naturlig del af økosystemet, og ikke som sådan er til gene for mennesker og dyr. Problemet opstår først når sporer flyver ind i bygninger, og ender i rum hvor der er gode levevilkår.

De fleste oplever på et tidspunkt i at der er skimmelsvamp i hjemmet, og mange får allergiske reaktioner fra svampenes sporer.
Hvis du selv eller andre i husstanden oplever træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær eller åndedrætsbesvær uden nogen direkte grund, kan det være, at det er bygningen den er gal med. Det er derfor en rigtig god idé, at få en fagmand til at undersøge problemet – også fordi eksponering for sporer fra skimmelsvamp i længere perioder, kan udløse kronisk allergi og astma.

Hvad kan man selv gøre for at undgå skimmelsvampe?

Der er nogle bestemte forhold der gør, at skimmelsvamp kan leve og formere sig, og det er forhold der ofte findes i hjemmet. Hvis man vil forhindre at svampen slår sig ned, gælder det om at undgå at der opstår et miljø, der er egnet for skimmelvækst.

Fugt og manglende luftcirkulation danner sammen et miljø, der er egnet til at sporerne kan skabe vækst. Derfor skal man altid sørge for at lufte grundigt ud, særligt hvis man har været i bad, tørrer tøj indendørs eller foretager sig andre ting, der på en eller anden måde frigiver vanddamp til inde-luften.

Hvordan kan jeg kende skimmelsvamp?

Skimmelsvamp viser sig som regel i form af brune, sorte, hvide eller gullige skjolder eller plamager på tapet eller vægmaling, og ofte i bunden af vægge eller langs med døre eller vinduer. Ved kraftig vækst, vil væksten brede sig til større områder, og under ideelle vækstforhold, hele vægge eller lofter.

Man kan desværre ikke altid se skimmelsvamp med det blotte øje, fordi væksten kan være skjult i små hulrum i bygningen, ved sprækker i murværk eller, hvad der ofte er tilfældet, under tapet og anden vægbeklædning, som eksempelvis masonitplader eller i skillevægge.

Få lavet en ordentlig undersøgelse!

Der findes flere metoder til analyse for skimmelsvamp, herunder også tests man kan købe online, og selv udføre i hjemmet. Sådanne tests kan være vejledende i forhold til at finde ud af om der er, eller har været skimmel i det område, hvor prøven tages.
Problemet med sådanne tests er, at de ikke siger noget om problemets omfang, hvilke typer skimmelsvamp (artsbestemmelse) der er tale om, og heller ikke hvad der er baggrunden for problemet.
Det er derfor altid det bedste at får udført en undersøgelse af et firma med indgående kendskab til såvel skimmelsvamp, hvordan den formerer sig og ikke mindst, hvor i bygningen den fugt der har skabt de gunstige vækstbetingelser, er trængt ind. Hvis man begynder at behandle skimmelsvamp uden at kende problemets kilde og egentlige omfang, kan det være spildt arbejde og i værste fald, ender man med at sprede sporer til andre dele af bygningen.

Det kan virke som en dyr løsning, og man kan da også selv fjerne mindre skimmelangreb ved brug af svampedræbende middel, men ved mistanke om større spredninger eller symptomer man ikke kan henføre til andet, er den eneste vej at alliere sig med fagfolk – både når problemet skal lokaliseres og fjernes.