Hvad er Naturgas?

3624

Naturgas fordeleI dag bliver ca. en fjerdedel af Danmarks energiforbrug dækket af gas. Også i private hjem bruges naturgas som energikilde til opvarmning. Der er flere fordele ved at bruge naturgas – men hvad er det egentlig, og hvordan fungerer et naturgasfyr?

Hvad er naturgas?

Naturgas er et fossilt brændstof, der er naturligt dannet af planterester og andre organiske materialer i undergrunden. Gennem millioner af år i undergrunden – under høje temperaturer – omdannes organismerne til det, vi i dag betegner som naturgas. Naturgas består af flere gasformige kulbrinter, hvoraf særligt metanindholdet er højt.
Dannelsen af naturgas foregår i såkaldte sedimentbassiner, der er placeret i ca. 4-6 km dybde i jorden. De bedste forudsætninger for udvikling af naturgas sker, når temperaturen i undergrunden ligger på mellem 120° og 160°.
Når gassen er dannet opsamles den i reservoirer, hvorfra den udvindes. I Danmark kommer naturgassen fra reservoirer i Nordsøen, der sender den ud til forbrugere via et gasnet.

Fra Nordsøen til dit gasfyr

Naturgas leveres direkte fra gasnettet til dit fyr. Det sendes fra Nordsøen via store hovedledninger med et højt tryk. Herfra distribueres gassen videre via mindre rør ud til de enkelte boligområder i landet.

Hvordan fungerer et naturgasfyr

Når gassen føres til de enkelte naturgasfyr i en bolig, sker der en afbrænding, der bidrager til vandopvarmning.
De primære funktioner i et naturgasfyr er en brænder, hvor gassen bliver antændt og en kedel, hvor den bliver afbrændt. Det er varmen, der udledes fra afbrædningen af gassen, der bruges til at opvarme vand til fx hjemmets radiatorer og brugsvand i vandhanen.
En væsentlig fordel ved naturgas er blandt andet, at afbrædningen ikke giver restprodukter som fx aske eller støv.

Hvem kan vælge naturgas?

Det er muligt at vælge et naturgasfyr, hvis du bor i et hus, der er bygget før 2013. Desuden skal du bo i et område, hvor der rent infrastrukturelt er mulighed for at få ført gas til fyret – hvilket er muligt langt de fleste steder i landet.
I nogle boligområder er der tilslutningspligt til naturgas. Her vil det ofte være det naturlige valg at opvarme med et naturgasfyr, da alle installationer er på plads.
For langt de fleste boligejere, er det en mulighed at vælge naturgas som hjemmets primære energikilde til opvarmning.