Tilstandsrapport

425

Hvad er en tilstandsrapport ved hussalg?

tilstandsrapportNår du overvejer at sælge din bolig i Danmark, kan det være en klog beslutning at få udarbejdet en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er et dokument, der indeholder en grundig gennemgang af boligens tilstand, herunder eventuelle fejl, mangler og vedligeholdelsesmæssige forhold. Denne guide vil forklare, hvad en tilstandsrapport er, hvorfor den er vigtig, og hvordan den kan gavne dig som sælger.

Hvad er en Tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en professionel vurdering af en ejendoms fysiske tilstand. Den udarbejdes af en bygningssagkyndig, der inspicerer boligen og dens tekniske installationer. Rapporten indeholder information om potentielle problemer, såsom skader på konstruktionen, vandskader, skimmel, og andre relevante forhold.

Vigtigheden af en Tilstandsrapport

Beskyttelse for sælger

 • En tilstandsrapport kan fungere som en form for “forsikring” for sælger, da det giver en objektiv vurdering af boligens tilstand på salgstidspunktet.

Transparent Information til køber

 • Det skaber gennemsigtighed og tillid til køberen ved at informere om eventuelle problemer i forvejen, hvilket kan mindske risikoen for senere tvister.

Juridisk krav

 • Ved salg af en bolig er det lovpligtigt at udarbejde en tilstandsrapport, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Hvad Tilstandsrapporten dækker

Bygningens ydre

 • Gennemgang af tag, facade, vinduer og døre.

Indvendige rum

 • Vurdering af vægge, gulve, loft og installationer.

Tekniske installationer

 • Inspektion af el, VVS, opvarmning og ventilation.

Kælder og loft

 • Undersøgelse af eventuelle fugt- eller skimmelskader.

Processen med at få en Tilstandsrapport

Hyring af bygningssagkyndig

 • Find en erfaren og certificeret bygningssagkyndig til at udføre inspektionen.

Gennemførelse af inspektion

 • Bygningssagkyndigen gennemgår boligen og dokumenterer fundene.

Rapportens udarbejdelse

 • Rapporten udarbejdes, og den sendes til sælger og køber.

Mulighed for forbedringer

 • Sælger har mulighed for at udbedre eventuelle problemer før salget eller justere prisen i overensstemmelse hermed.

Vær særligt opmærksom på

En tilstandsrapport er en afgørende del af bolighandelen i Danmark. Ved at få en professionel vurdering af boligens tilstand kan du skabe tryghed og gennemsigtighed i salgsprocessen, beskytte dine interesser som sælger og give køberen et klart billede af ejendommens tilstand. Det er vigtigt at samarbejde med en pålidelig bygningssagkyndig for at sikre, at rapporten er nøjagtig og opfylder alle juridiske krav.