Samejekontrakt advokat

3884

samejeaftale kontrakt med advokatDer er mange ting at tænke på, når du, sammen med eksempelvis din kæreste, skal købe en bolig. En samejekontrakt er en kontrakt, der i detaljer beskriver, hvordan du kommer ud af samejet af huset, såfremt forholdet ikke holder. Formålet med en samejekontrakt er simpelthen at sørge for, at der foreligger en kontrakt, som kan regulere de uenigheder og tvister, som kan opstå. Det er specielt vigtigt i de tilfælde, hvor huskøbet foretages af par, som ikke er gift. For dem gælder der nemlig andre regler end for gifte par.

Samejekontrakten sikrer økonomiske og praktiske forhold

Med en samejekontrakt kan du sørge for, at der er tjek på alle de forhold med hensyn til ejerskabet af en fælles bolig, der i tidens løb kan opstå. Men det kan også dreje sig om forhold, som gælder fra starten af. Hvem hæfter for vedligeholdelse af boligen? Og hvem skal betale for de nye tagrender, når de engang bliver for gamle, og kan den ene af parterne blive boende i huset, hvis den anden ikke ønsker det længere?

Helt praktisk kan det foregå på den måde, at der i kontrakten er skrevet ind, hvem der skal overtage huset i tilfælde af, at I går fra hinanden. Den slags scenarier er meget lettere at tage stilling til, når I er gode venner. I kan også få skrevet ind i samejekontrakten, at der ved et salg er to forskellige uafhængige ejendomsmæglere, som skal vurdere boligen, ligesom I kan aftale, hvordan fortjenesten ved et eventuelt salg fordeles. Det kan nemlig være, at den ene part har postet flere penge i boligen end den anden og derfor har et økonomisk incitament til at kræve en større del af overskuddet.

Uden samejekontrakt løber du en stor risiko

Nu er der ikke noget i loven, som tvinger dig til at oprette en samejekontrakt. Samejekontrakten er udelukkende tænkt som et hjælpemiddel, der skal sørge for, at en enkelt konflikt i forbindelse med eksempelvis ophør af forholdet ikke udvikler sig til en farce, hvor du kan komme til at hænge på et hus i flere år. Det kan nemlig skabe unødige og uoverskuelige økonomiske konsekvenser for dig.

Det er nemlig sådan, at – hvis der ikke foreligger en samejekontrakt – alle beslutninger vedrørende huset skal foretages i enighed. Og selvom I er enige om at behandle hinanden pænt og med respekt, kan billedet hurtigt vise sig at være et ganske andet, når hverdagen banker på, og I eventuelt beslutter jer for at gå fra hinanden. En samejekontrakt er altså jeres mulighed for at have fuldstændigt overblik over, hvordan I hver især er stillet, såfremt fremtiden viser sig anderledes end forventet.

Brug en advokat til udfærdigelsen af samejekontrakten

Når I skal have lavet en samejekontrakt, er det ikke lovpligtigt, at I skal bruge en advokat. Men det kan naturligvis vise sig hurtigt at være en god ide, at I allierer jer med en person, som har forstand på netop det. På den måde er I sikre på at få alle forhold med i samejekontrakten og ikke pludselig stå med håret i postkassen, fordi I har glemt at tage stilling til fordeling af overskuddet ved salg.

Når I får en uvildig person til at hjælpe jer, er I meget mere sikre på, at der tages professionelt højde for alle forhold, ligesom en advokat kan hjælpe jer med at tinglyse aftalen. Tinglysningen er ikke tvungen, men signalerer enighed over for omverdenen. Husk på, at advokaten udelukkende har det formål at hjælpe jer med at blive sikret, såfremt der senere i livet skulle opstå problemer, der uden en samejekontrakt kan være meget svære at løse.