Når man som sælger vælger at bruge huseftersynsordningen, skal man udfylde et såkaldt sælgeroplysningsskema. Skemaet er en del af tilstandsrapporten og vil danne grundlaget for sælgers samtale med den beskikkede bygningssagkyndige, som gennemgår boligen.

Digital version eller papirversion?

Man kan både udfylde sælgeroplysningsskemaet digitalt og i papirform. Hvilken version man foretrækker er valgfri. Ved valg af den digitale version får sælger et link tilsendt fra den beskikkede bygningssagkyndige. Sælger skal derefter logge på med NemID for at udfylde skemaet. Den beskikkede bygningssagkyndige kan yde vejledning i forbindelse med udfyldning af skemaet.

Vigtige oplysninger

Skemaet indeholder spørgsmål om boligen, som sælgeren skal svare på. De oplysninger, der angives i skemaet og samtalen med den beskikkede bygningssagkyndige om disse oplysninger, er væsentlige for kvaliteten af tilstandsrapporten. Både skemaet og samtalen kan efterfølgende hjælpe sælger, hvis der skulle komme efterfølgende krav eller lignende fra køber. Det er derfor vigtigt at sælgeren opgiver alle de oplysninger, som kan få indflydelse på en købers beslutning i forhold til køb.

Hvad skal sælger svare på?

Det er konkrete spørgsmål vedrørende ejendommen, der skal svares på i skemaet. Spørgsmålene omhandler:

  • VVS-installationer
  • Vådrum – toilet, badeværelse, bryggers
  • Tage
  • Indvendige trapper
  • Gulve
  • Etageadskillelse og lofter
  • Døre og vinduer
  • Inder- og ydervægge samt skillevægge
  • Kælder, ventileret hulrum, krybekælder
  • Fundamenter og sokler

Sørg for, at der er adgang

Det er vigtigt, at den beskikkede bygningssagkyndige kan komme til at undersøge hele ejendommen. Derfor skal sælger så vidt det overhovedet er muligt sørge for adgang til kælder, krybekælder, loftrum, udhuse mv. Kan den bygningssagkyndige ikke få adgang til en del af ejendommen, kan den del blive beskrevet som ”utilgængelig”. En betegnelse som ”utilgængelig” kan gøre potentielle køberen usikre og måske medføre, at prisen på ejendommen må sænkes på grund af de manglende oplysninger. Alternativt kan køber kræve, at boligen skal gennemses af en bygningssagkyndig på ny.