Lejekontrakt ved udlejning

2230

Lejekontrakt

Der er mange ting at holde styr på, når du skal udleje et lejemål. Du skal finde en lejer, fastsætte huslejen, forestå fremvisningen og meget andet. Noget, du dog ikke må tage for let på, er din lejekontrakt. For en sådan er nemlig vigtig for, at du som udlejer har de rettigheder, du har mulighed for at tilegne dig i henhold til lejeloven. I denne artikel skal vi stille skarpt på, hvorfor det er sund fornuft at gøre brug af en lejekontrakt, når du skal udleje en ejendom.

Det er nemt at dokumentere

Vi starter ud med det basale, men dog meget vigtige: En lejekontrakt sparer dig for en masse potentielt bøvl. Der kan nemlig være aftalt mange ting mellem udlejer og lejer – lige fra opsigelsesperiode og forhold ved indflytning og fraflytning til fastsættelse af husleje og regulering af denne. Har lejer og udlejer kun en mundtlig aftale herom, bliver det vanskeligt at huske, hvad der præcist er aftalt, samt det bliver ganske vanskeligt at bevise i tilfælde af en evt. tvist, hvad der faktisk blev aftalt.

Du opnår den bedste retsstilling som udlejer

Lejeloven er skruet sammen på en lidt speciel måde. Den er nemlig på mange punkter indrettet således, at den tager hensyn til den svage part, hvor den svage part anses for at være lejer. Dette betyder, at mange regler tilgodeser lejer, fordi lovgiver mener, at denne part skal beskyttes ved udlejning af lejemål.
Der er dog også en række tiltag i lejeloven, som kan være fordelagtige for dig som udlejer. Mange af disse tiltag har det tilfælles, at de skal være aftalt i en lejekontrakt, førend de finder anvendelse. Det påhviler derved dig som udlejer at sørge for, at din lejekontrakt indeholder de korrekte bestemmelser, førend du kan opnå den bedste retsstilling som muligt som udlejer.

Det er en god idé at drøfte forholdene i en lejekontrakt med en fagperson, f.eks. en advokat. For denne kan hurtigt gennemskue kontraktens fejl og mangler, så du bliver stillet bedst muligt i tilfælde af, at der skulle opstå problemer. Derudover kan juristen også gøre dig opmærksom på, om der står noget ugyldigt i en kontrakt – for mange regler i lejeloven kan ikke fraviges til skade for den svage part (lejer), hvilket også kaldes beskyttelsespræceptiv lovgivning – dette kendes også fra området omkring forbrugerkøb, funktionærforhold og mange andre velkendte retsområder i Danmark.