Hvad skal du vide ved indflytning?

3325

regler ved indflytningNår du flytter ind i en ny lejlighed, så kan det altid være en god ide at have styr på hvad reglerne er i lejeloven og hvad reglerne er for lejemålet. Der er en række regler i lejeloven som ikke kan fraviges til skade for lejer, men der er også en række steder, hvor udlejer kan pålægge dig færre rettigheder eller flere forpligtelser end loven foreskriver. Dette ses eksempelvis ofte ved vedligeholdelse og at lejer skal fraflytte 14 dage før lejemålet er opsagt. Derfor er det vigtigt at have styr på hvad der står i lejekontrakten og hvad du som lejer skriver under på.

Mere end 100.000 betaler for meget i husleje

Ved indflytning er det værd at huske på mere end 100.000 betaler for meget i husleje, så det anbefales, at du får et tjek af husleje. Hvis det viser sig at du betaler for meget i husleje og det er inden for de første 12 måneder af lejemålet, så får du faktisk de for meget betalte penge tilbage med tilbagevirkende kraft – og huslejenedsættelsen gælder selvfølgelig også fremadrettet. Hvis du har boet i lejemålet i mere end 12 måneder, så vil huslejenedsættelsen ”kun” gælde fremadrettet.

Det er derfor en rigtig god ide at få et tjek af huslejen, det ses ofte i storbyerne og hvor der er stor efterspørgsel på lejemålene. Hvad huslejen må være afhænger ofte af en række forskellige ting og der er mange parametre der spiller ind: Lejemålets placering, lejemålets stand, standen på ejendommen, hvordan vedligeholdelsespligten fordeler sig mellem lejer og udlejer samt hvornår lejemålet er bygget. Dette er bare nogle af de parametre der indgår i vurderingen, hvilket også er grunden til at det er så svært at fastsætte huslejen og udlejere ofte ender med at tage for meget.

Få styr på indflytningen fra start

Ved indflytning så skal du selvfølgelig underskrive en lejekontrakt, som du bør gennemgå grundigt. Herefter vil du formentlig skulle til et indflytningssyn (det er kun lovpligtigt, hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud). Husk at indflytningssynet er udlejers mulighed for at gennemgå lejemålet og nedskrive kommentarer hertil.

Det vil udmunde sig i en indflytningsrapport, som du bør få til synet (faktisk er det lovpligtigt i de fleste tilfælde). Men det er vigtigt at du som lejer også får foretaget en række sikringer mod dit depositum, så det kan være en rigtig god ide at tage massevis af billeder af lejemålet og udfylde en fejl- og mangelliste, som skal afleveres til udlejer senest 14 dage efter indflytning. På den måde kan du ved fraflytning dokumentere den stand som var ved indflytning og undgå at miste mere af dit depositum end nødvendigt.

Efter indflytning

Efter du er indflyttet, så er det vigtigt at du overholder den vedligeholdelsespligt du har som lejer, da det ellers kan medføre misligholdelse. Dit depositum afhænger ofte af den vedligeholdelse du laver undervejs i lejemålet, men det er også vigtigt at huske, at lejer ikke kan hæfte for almindelig slid og ælde i lejemålet.

Hvis lejeforholdet er indgået efter august 2015, så kan udlejere ikke længere kræve nyistandsættelse, men kun normalistandsætttelse. Det er en meget vigtigt ting at huske, når man skal fraflytte lejemålet og ens depositum skal opgøres. Det er ofte rigtig mange penge på spil og det er også her hvor flest lejere bliver snydt, så det er vigtigt at man ikke underskriver noget man ikke er enig i og man eventuelt får juridisk hjælp til denne proces.