Guide til Boligkøb

3519

Guide til boligkøbI en bolighandel skal man huske at ejendomsmægleren er sælgerens rådgiver – ikke køberens! Er man på jagt efter at købe en bolig, skal man derfor ikke tro, at den ejendomsmægler, man møder, kan gøre det ud for en rådgiver. Som køber er det vigtigt at søge assistance hos en boligadvokat, der kan give en uvildig rådgivning.

Ejendomsmæglerens rolle ved salg af bolig

Hvis du skal sælge din bolig kan en ejendomsmægler hjælpe dig med hele salgsprocessen. Det vil sige, at han eller hun kan rådgive dig i forhold til at fastsætte prisen på huset eller lejligheden, finde en køber og afslutte handlen. En ejendomsmægler er traditionelt set sælgers rådgiver.

Ejendomsmæglerens forpligtelser

Ifølge loven skal en ejendomsmægler opfylde en del forpligtelser for at være berettiget til at stå for formidlingen af fast ejendom:

 • En ejendomsmægler er sælgers rådgiver og varetager sælgers interesser. Han eller hun må derfor ikke også være rådgiver for køberen i den samme handel.
 • En ejendomsmægler er forpligtet til at holde god ejendomsmæglerskik.
 • Er ejendomsmægleren med i Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), er der en række forbrugeretiske regler, som han/hun skal følge.
 • Er en ejendomsmægler delvist eller helt ejet af et pengeinstitut, et forsikringsselskab mm. skal det vises i ejendomsmæglerens navn. Hvis ejendomsmægleren sælger forsikringer eller andre ydelser ud over ejendomsformidling, skal det stå på virksomhedens hjemmeside samt/eller i virksomhedens skriftlige materiale.
 • Det er ikke lovligt, at en ejendomsmægler stiller krav om, at kunder skal benytte et specielt forsikringsselskab, bank, autoriseret elinstallatør, bygningssagkyndig mm.
 • Har en ejendomsmægler en stor – enten personlig eller økonomisk – interesse i en bolighandels gennemførelse, skal han/hun gøre kunden opmærksom på det.
 • En ejendomsmægler skal oplyse, hvis han/hun modtager provision i forhold til fremskaffelse af finansiering eller henvisning til forsikringsselskaber. Provisionens størrelse skal ligeledes oplyses, hvis kunden spørger.
 • En ejendomsmægler har pligt til at informere sælger såvel som køber om den såkaldte Huseftersynsordning (elinstallationsrapport og tilstandsrapport) og ligeledes om energimærkeordningen.

Få en uvildig rådgiver som køber

Som skrevet tidligere er en ejendomsmægler sælgers rådgiver. Hvis du skal købe hus, er det derfor en rigtig god ide at alliere dig med en uvildig rådgiver, som taler din sag i handlen. Det kan for eksempel være en boligadvokat. En boligadvokat er specialiseret i køb og salg af ejendomme og har viden om de love og regler, der gælder på området. Han/hun kan rådgive dig og hjælpe dig lige fra du ser et hus, du kunne tænke dig at byde på, gennem handlens forskellige faser, til handlens afslutning med refusionsopgørelse og tinglysning af skøde.

Bolighandlens to dele

En bolig- eller ejendomshandel kan opdeles i to dele. Den første del omhandler indgåelsen af aftalen mellem sælger og køber. Her fastsættes prisen på boligen, overtagelsesdatoen bestemmes, en ejerskifteforsikring tegnes. Den anden del handler om at berigtige handlen og er mere teknisk. Når en handel skal berigtiges overføres købesummen til sælger, skødet tinglyses så køber officielt står som boligens ejer, og der udarbejdes en refusionsopgørelse – den opgørelse af forbrugsafgifter mm., der viser om køber skylder sælger penge eller omvendt. En boligadvokat kan som sagt være dig behjælpelig i begge faser.

Hvad gør boligadvokaten i praksis?

Der er mange dokumenter og regler at holde styr på i en bolighandel. Derfor er det godt at have en boligadvokat til at styre dig sikkert gennem købsprocessen. Herunder kommer nogle eksempler på, hvad en boligadvokat gør i praksis:

 • En boligadvokat kigger købsaftalen igennem og tjekker, at den er i orden. Hvis du gerne vil underskrive, inden du kan få en advokat til at læse aftalen igennem, kan du få skrevet et advokatforbehold ind i aftalen. Så er din underskrift ikke bindende før advokaten har godkendt aftalen.
 • Advokaten foretager et indgående juridisk gennemsyn af handlen og de dokumenter, der medfølger samt indhenter manglende oplysninger om nødvendigt.
  Herefter opregnes eventuelle betingelser for handlens godkendelse – eller den godkendes – overfor sælgers ejendomsmægler.
 • Skødet udarbejdes og tinglyses af boligadvokaten.
 • Der udarbejdes en refusionsopgørelse.