Forældrekøb regler

3425

Forældrekøb reglerNår man som ung skal til at studere i en af de store danske byer, er det ofte meget svært at få en bolig, der er til at betale. Derfor ønsker mange forældre at hjælpe deres børn, ved at købe en bolig, som den unge kan leje under sin studietid. Det kaldes et forældrekøb. Ud over at købet hjælper den unge, kan man som forældre også se købet som en langtidsinvestering. Vel at mærke, hvis man køber boligen et sted, hvor det forventes at boligpriserne vil stige.

Udlejningsvirksomhed

Når man køber en bolig til udlejning, sidestilles det skattemæssigt med drift af egen erhvervsvirksomhed. Det gælder også, når det er forældre, der udlejer til sine børn. Derfor har forældrene pligt til at betale skat af de indtægter, som de får via huslejen, men har så samtidigt fradrag for de udgifter de har i forbindelse med lejemålet. Det gælder for eksempel vedligeholdelsesarbejde, ejendomsskat og renovation.

Der skal føres regnskab

Når man som forældre investerer i en bolig til sine børn, er der forskellige skattemodeller at vælge imellem. Hvilken model, der er bedst, afhænger af, hvordan forældrenes indtægt og formueforhold er. Som forældre skal man gøre sig klart, at man påtager sig alle forpligtelser i relation til boligen og, at man skal holde regnskab med lejeforholdets udgifter og indtægter. Hvilke krav, der er til regnskabet i øvrigt afhænger af den beskatningsmodel, man har valgt.

Almindelige regler for lejeforholdet

Selvom det er forældrene, der står som udlejere, er det et helt almindeligt lejer-udlejer-forhold, der etableres mellem barnet og forældrene. Det vil blandt andet sige, at barnet som alle andre lejere kan søge om boligsikring og, at reglerne i lejelovgivningen ligeledes er gældende. Det er ikke et lovkrav, at der skal forelægge en lejekontrakt på skrift, men det er en rigtig god ide for at undgå senere uoverensstemmelser og i tillæg er det nødvendigt, hvis barnet skal søge om boligsikring.

Beskatning ved for lav husleje

Det kan som forældre være fristende at lade sit barn bo meget billigt eller helt uden husleje. Man skal bare vide, at det kan betyde, at både forældrene og barnet beskattes. Forældrene vil nemlig uanset blive beskattet i forhold til markedslejen for en lignede bolig. Det sker uanset hvilken aftale, der foreligger mellem dem og barnet. For barnets vedkommende betragtes huslejeeftergivelsen som en gave. En sådan gave er skattepligtig, hvis den overstiger et årligt skattefrit grundbeløb på 61.500 kr. (Tjek altid for nye tal).

Boligens salg

Når den tid kommer, hvor barnet har færdiggjort sine studier og forældrene gerne vil sælge boligen, kan de sælge enten til en udenforstående eller til barnet. Uanset hvem de sælger til, skal forældrene i udgangspunktet beskattes af det eventuelle overskud. Grunden til beskatningen er, at forældrene normalt ikke selv har boet i boligen i den periode, hvor de har været ejere af den. Dermed er parcelhusreglens krav ikke opfyldt.

Hvis barnet overtager boligen

Hvis det er barnet, der køber boligen, er der en regel, der gør det muligt for barnet at overtage boligen til en pris, som svarer til den nyeste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 procent. Som forældre har man således mulighed for at begunstige sit barn med en formuefordel, der er skattefri. Det er en fordelagtig måde at give skattefrie værdier til sit voksne barn. Hvor stor værdi forældrene overdrager til barnet kommer an på forskellen på handelsprisen og den offentlige vurdering. Når barnet på et tidspunkt gerne vil sælge boligen, er salget ikke skattepligtigt, da barnet jo selv har boet i boligen.

Et godt alternativ – forældrelån

Der er et alternativ til forældrekøb – nemlig forældrelån. I nogle ejer- eller andelsboligforeningers vedtægter, er der forbud mod udleje og fremleje. For at gøre det muligt for barnet at bo sådan et sted, kan forældrene låne pengene til barnet, som så selv står som ejer af boligen. Lån af den type kan gøres både rentefrie og afdragsfrie uden, at det har konsekvenser af skattemæssig karakter for hverken forældrene eller barnet.