Her er fordelene ved familieoverdragelse af forældrekøbsboliger

1934

Forældrekøb er en meget populær form for boligkøb, som vi ser i et stort antal af danske familier. Idéen er, at man som forældre køber en bolig, som barnet herefter bor til leje i. Det sikrer barnet et fornuftigt sted at bo, hvor de kan leje sig ind til rimelige penge, og de slipper for at kæmpe med alle andre om studieboligerne.

familieoverdragelse af forældrekøbNår barnet har boet der i nogle år – ofte gennem sin studietid – og skal til at overveje at købe egen bolig, kan man tale om familieoverdragelse. Det er i bund og grund en betegnelse for en handel af boligen, der foregår internt i familien; typisk fra forældre til barn.

Familieoverdragelse har en række fordele, og det er lige netop dem, som vi kigger nærmere på i denne artikel.

Reduceret eller ingen skattebetaling ved boligsalg

Når man sælger en bolig til en tredjemand uden for familien, vil man som udgangspunkt blive beskattet af gevinsten på boligsalget, hvis ikke man selv har boet i boligen. Det er tilfældet ved forældrekøbsboliger, da disse bliver lejet ud til forældrenes børn.

Når der er tale om familieoverdragelse, sælger man ikke til en tredjemand, men derfor skal man som udgangspunkt stadig betale skat, ligesom man i øvrigt også skal sælge til markedsprisen. Men der findes heldigvis den såkaldte 15%-regel.

Denne siger, at man må sælge ejendom til børn eller børnebørn inden for +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering af ejendommen. Dette er interessant, fordi den offentlige ejendomsvurdering typisk er væsentlig lavere end markedsprisen, og man kan samtidig trække yderligere 15 % fra.

Det betyder, at der ikke er nogen avance ved salget og derfor heller ingen beskatning. Samtidig kan barnet efter noget tid som ejer af boligen også sælge den igen uden at blive beskattet, fordi de rent faktisk har haft bopæl der.

Gaven kan gives tilbage til forældrene

Ovenstående kan resultere i en meget stor gave til barnet, da forældrene reelt set kan tabe flere millioner på sådan en situation som den beskrevne. Hvis man ikke er interesseret i, at barnet skal have en gave af den karakter eller ikke har de økonomiske midler til det, kan man lave en aftale om, at barnet låner pengene rente- og afdragsfrit tilbage til forældrene.

Hvis lånet ikke bliver indfriet, vil barnet have et krav på forældrenes bo, når de dør, og den vej rundt få gaven på sigt i stedet. Samtidig vil det være en måde, hvorpå man kan reducere arveskatten.

Der er altså op til flere økonomiske fordele ved familieoverdragelse af forældrekøbsboliger, som kan sikre, at barnet får en god start på tilværelsen uden for hjemmets rammer.