Energitilskud

3994

Energitilskud til privateI 2009 så Energispareordningen dagens lys. Ordningens formål er at motivere virksomheder og private til at udlede mindre CO2. Alle Danmarks energiselskaber er med i ordningen og er dermed forpligtet til at sørge for, at der spares en vis mængde energi hvert år.
Med Energispareordningen fulgte energitilskuddet.

Et skattefrit energitilskud

Det der i 2009 blev kaldt Energispareordningen blev i 2016 ændret og er nu hovedbestanddelen i den aftale, vi kender som 2020 aftalen. 2020 aftalen går ud på, at der er blevet fastsat et mål for, hvor meget energi, der skal spares i årene frem til 2020. Det er blevet pålagt energiselskaberne at stå for at realisere besparelserne. Det gælder både hos virksomheder og hos private. Energiselskaberne er derfor meget interesseret i at få forbrugerene til at indberette tiltag, der er energibesparende. Det er i den anledning de tilbyder det skattefrie energitilskud.

Hvad kan indberettes?

Når du foretager energibesparende tiltag i din bolig eller virksomhed, kan du således få penge for at indberette tiltaget. De tiltag du kan indberette er for eksempel: skift af LED pærer, radiatorventiler, vinduer, port, dør, fyr eller isolering af loft, hulrum, rør og kælder. Ligeledes kan du indberette installation af jordvarmeanlæg, varmepumpe, solfangeranlæg. Der er ikke et maksbeløb per bolig i forhold til at søge om energitilskud. Du kan således søge om tilskud til alle de nævnte typer af energioptimeringer.

Hvordan ansøger du om tilskud?

Du skal i første omgang naturligvis finde ud af, hvad det er for områder, du gerne vil energioptimere. Dernæst skal du undersøge priser og materialeomkostninger, det kan for eksempel gøres på nettet, og skrive disse ned. Hvis du har brug for hjælp fra en håndværker for at udføre energioptimeringen, skal du indhente et tilbud, så du får en samlet oversigt over de udgifter optimeringen vil indebære. Du skal huske at fortælle de håndværkere eller montører du hyrer, at det er dig selv, der står for indberetningen af energibesparelsen til energiselskabet.

Du skal oprettes

Når du har alle priser med mere, skal du oprette dig i Energikøb.dk’s system. Du skal angive en række oplysninger. Ud over de indhentede priser skal du også angive, hvad dit energiforbrug er aktuelt. Den fremtidige besparelse udgør jo grundlaget for størrelsen på det energitilskud du får. Typen af besparelse tæller dog også med i det samlede regnskab. Ofte er det varmeforbruget det er vigtigt at have styr på, men selvfølgelig kan det også være dit forbrug af el. Hvis du for eksempel opvarmer med el-varme nu eller vil installere foranstaltninger, der er elbesparende. Det kan for eksempel være at skifte til LED pærer eller at montere en ny cirkulationspumpe.
Efter du har ansøgt via ansøgningsskemaet på Energikøb.dk bliver din ansøgning gennemgået af personale, der har en faglig relevant uddannelse. Efter nogle dage vil du modtage det, der kaldes en forhåndsgodkendelse. Når du er i besiddelse af den, kan du går i gang med at købe materialer og bestille de nødvendige håndværkere.

Når du har ansøgt

Når man først har ansøgt om energitilskuddet er det ikke muligt at lave ret meget om i det, der skal laves. Det er dog i orden, hvis der forekommer mindre prisjusteringer og man kan godt undlade noget uden, at det gør noget. Det, man ikke kan, er pludselig at tilføje ekstra tiltag. Ønsker man at gøre mere end først antaget, må man lave en ny ansøgning.

Tidsfrist for energitilskuddet

Hele dit energioptimeringsprojekt skal være færdigt senest seks måneder efter, at du modtog forhåndsgodkendelsen. Det betyder også at dokumentationen i form af billeder og kvitteringer skal være sendt til Energikøb.dk indenfor denne periode. Når der er gået 4 til 6 uger fra den indsendte dokumentation vil du modtage det skattefrie energitilskud på din konto.

Typiske fejl ved ansøgning om energitilskud

  • Arbejdet er påbegyndt, før der ansøges.
  • Materialerne er indkøbt.
  • Man glemmer at indsende dokumentation.
  • Man glemmer, at der er en tidsfrist på seks måneder