Advokathjælp til boligkøb

3427

advokathjælp boligkøbHvis man står og skal købe en bolig er det en rigtig god ide at få hjælp og rådgivning fra en boligadvokat. En boligadvokat fungerer nemlig som en uvildig rådgiver, der udelukkende tager sig af købers interesser modsat ejendomsmægleren, der er sælgerens rådgiver.

Få en tryg og sikker bolighandel med en boligadvokat

I forbindelse med et boligkøb bliver man som køber præsenteret for en del dokumenter, der ikke alle sammen er lige lette at gennemskue. Det kan være en temmelig kompliceret proces at købe en bolig og derfor er det godt at have en rådgiver ved sin side, som sørger for at det hele forløber korrekt. Ved at benytte en boligadvokat får man klarhed over, hvad det er for en bolig man investerer i og undgår dermed ubehagelige overraskelser, der kan koste dyrt, senere hen. Det giver med andre ord en tryg og sikker bolighandel at have en professionel rådgiver ved hånden.

Hvad kan en advokat hjælpe med ved boligkøb?

Det er forskelligt, hvornår en boligadvokat kommer ind i en købsproces. Det er op til køberen at bestemme, men de fleste vælger at kontakte en advokat på det tidspunkt, hvor de har fundet en bolig, de kunne tænke sig at give et bud på. Det en boligadvokat rådgiver om er:

Købsaftale – advokatforbehold

Man skal huske at få et advokatforbehold indsat i købsaftalen. Er det på plads, kan man som køber skrive under i tryg forvisning om, at underskriften kun gælder, hvis advokaten kan godkende aftalen. Finder boligadvokaten en eller flere grunde til, at køber ikke bør købe boligen, kan køberen trække sig uden omkostninger.

Gennemgang af købsaftale

Når man får hjælp af en boligadvokat, skal hun eller han have tilsendt købsaftalen og de tilhørende bilag. Når advokaten har set materialet igennem vil hun/han og køberen aftale et møde, hvor de gennemgår aspekter, der har betydning for handlen. Advokaten kan her rådgive om:

 • Forhandling af vilkårene i købsaftalen for eksempel pris, overtagelsesdag, istandsættelsesarbejder før overtagelsen.
 • Ejendommens forsikringsforhold.
 • BBR-meddelelse
 • De eventuelle servitutter eller forpligtelser boligen er pålagt og deres konsekvenser.
 • Lokalplanen for området og hvad den betyder for køber.
 • Forureningsforhold på grunden.
 • Tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærket.
 • Ejerskifteforsikring

Udarbejdelse af forbeholdsskrivelse

Med udgangspunkt i gennemgangen af handlens dokumenter og selve købsaftalen, vil boligadvokaten udarbejde en skrivelse, der indeholder de eventuelle, forbehold, præciseringer eller ændringer, som er nødvendige set fra køberens perspektiv. Et eksempel kunne være en forkert oplysning i BBR, som sælgeren skal have rettet. Skrivelsen sendes sammen med købsaftalen til sælgers ejendomsmægler. Begge dele skal accepteres af sælger, før handlen kan indgås. Kan sælger ikke godkende skrivelse og købsaftale, skal der ske en genforhandling af aftalegrundlaget. Det sker med ejendomsmægleren. Når aftalegrundlaget falder på plads tjekker boligadvokaten efter, at der ikke længere er forhold, der kræver indsigelser.

Berigtigelse af handlen

Når købesummen er på plads, deponeres udbetalingen hos sælgers ejendomsmægler og, der stilles bankgaranti for resten af beløbet. Dernæst vil advokaten berigtige handlen. Det gør han eller hun ved at udarbejde et skøde, som sendes til tinglysning.

Refusionsopgørelse

Boligadvokaten står herefter for at udfærdige en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er det regnskab, der afslutningsvis viser, om sælger og køber henholdsvis skylder den anden part penge eller har penge til gode hos den anden part. Det opgøres ved at gennemgå alle de udgifter, der løber hen over overtagelsesdatoen. Det er for eksempel á conto vand og varme, ejendomsskatter, oliebeholdning osv. Ved at opgøre udgifterne med overtagelsesdatoen som skæringsdato, kan advokaten regne ud, om sælger har penge til gode hos køber eller omvendt.

Frigivelse af købesum

Det sidste der sker er, at advokaten frigiver resten af købesummen til sælgeren.

Testamente og ægtepagt

En boligadvokat kan tillige rådgive køber om de muligheder og fordele, der er ved at få oprettet et testamente, en ægtepagt eller samejeaftale, når man som par køber et hus sammen.

Kort sagt

Når man som køber får hjælp af en boligadvokat får man altså hjælp til at overskue handelsprocessen og til at gennemskue betydningen og indholdet af bolighandlens dokumenter:

 • Købsaftale
 • Advokatforbehold
 • Lovbestemt fortrydelsesret
 • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport
 • Energimærke
 • Ejerskifteforsikring
 • Husforsikring
 • Servitutter
 • Lokalplaner
 • BBR-meddelelse
 • Grundejer- eller ejerforeningsdokumenter
 • Refusionsopgørelse