Advokatforbehold

3465

advokatforbeholdMan kan ikke regne med, at et advokatforbehold automatisk er en del af en købsaftale. Køberen skal selv tage teten og se til, at det inkluderes. Vil sælger eller sælgers mægler ikke indsætte et advokatforbehold, er det ikke klogt at skrive under på købsaftalen, før den er gennemgået af en boligadvokat.

Advokatforbeholdet er vigtigt

Ved køb af en ejendom er det altid vigtigt, at man får en uvildig rådgiver til at gennemse købsaftalen samt de øvrige dokumenter, der vedrører handlen, før man underskriver aftalen.

Benytter man et advokatforbehold, er det dog muligt at underskrive aftalen og bagefter få en boligadvokat til at gennemgå den. Det vil sige, at du kan fortryde næsten omkostningsfrit i det tilfælde din advokat opdager forhold, der betyder, at du enten ikke kan eller vil investere i boligen alligevel. Det koster udelukkende advokatens salær.

Som sælger kan man også få indskrevet et advokatforbehold med de samme rettigheder. Det kan være en god ide, hvis man selv står for salget og ikke har nået at vende købsaftalen med en boligadvokat, inden køber skriver under.

Hvad står der i et advokatforbehold?

Advokatforbeholdet indskrives i købsaftalen direkte og skal tydeliggøre at køberens underskift kun er gældende, hvis købers advokat kan sige god for aftalen. Derudover skal det fremgå, hvornår eventuelle indsigelser senest skal meddeles sælger eller sælgers rådgiver/ejendomsmægler. Fristen for indsigelser er ofte begrænset til et tidsrum på 3 til 6 hverdage. Om nødvendigt kan fristen forlænges. Advokatforbeholdet bør formuleres således:

’Købers underskrift på denne aftale er betinget af, at købers boligadvokat kan godkende aftalen i dens helhed. Godkendelse/indsigelser skal være meddelt sælgers advokat/ejendomsmægler senest den d.d. år kl.’

I den periode, hvor fristen løber, vil købers advokat gennemgå de relevante dokumenter og vurdere om alle forhold er rimelige, eller om noget skal forhandles eller eventuelt undersøges nærmere.

Det betaler sig at indsætte et advokatforbehold
Skriver man som køber en købsaftale under uden at have et advokatforbehold koster det dyrt, hvis man fortryder. Så kan man nemlig kun frasige sig handlen ved at benytte den fortrydelsesret, der er bestemt ved lov.

Det betyder, at køber skal betale sælger en godtgørelse på 1 procent af købesummen. Køber skal meddele fortrydelsen på skrift til sælger eller sælgers mægler, inden der er gået 6 hverdage og i tillæg have betalt godtgørelsen. Da 1 procent af købesummen selvsagt kan blive et stort beløb at skulle betale, kan det godt betale sig at indsætte et advokatforbehold samt betale for boligadvokatens salær for gennemgangen af købsaftalen.